História myšlienkových máp

História myšlienkových máp siahá do 3. storočia. Mapy používali aj veľké historické osobnosti ako Da Vinci, Newton, Einstein. Ich modernú podobu spopularizoval v 70. rokoch britský psychológ a spisovateľ Tony Buzan.

Prečo sa vzdelávať: vedomosti sú prostriedok realizácie

Vedomosti sú prostriedkom realizácie pretože vďaka novým vedomostiam si schopný urobiť veci, ktoré si predtým urobiť nevedel. Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale činnosť. Získal si nové know-how a teraz úlohu, ktorá sa ti predtým javila ako neuskutočniteľná a nadľudsky komplikovaná, zrazu dokážeš zrealizovať s ľahkosťou.