Čo je to Waldorfská škola?

Waldorfská škola je taká škola, ktorá je založená na antropozofii, ktorá umožňuje lepšie pochopenie vývoja človeka v detstve a mladosti. Je zameraná na rozvoj celej osobnosti dieťaťa: rozumu, citu a vôle – hlavy, srdca a rúk.