Čítať treba aktívne

Čítanie je dialóg dvoch ľudí: autora textu s jeho adresátom – čitateľom. Ibaže tento dialóg môže mať rozličnú podobu: môže byť úplne symetrický, môže byť nesymetrický, ale aj celkom jednostranný.