10 sakra účinných techník, ako uložiť učivo do hlavy

Chceš mať učenie za sebou čím skôr. A chceš sa to naučiť tak, aby si si to trvalo pamätal. No sedíš nad tým hodiny, niekedy i celý deň a nejde to…

Tak tu je riešenie: 10 EFEKTÍVNYCH techník ako uložiť vedomosti do hlavy.

Vďaka týmto technikám si vedomosti zapamätáš dokonale, skutočne im porozumieš, budeš sa učiť o pár dní menej a nezblázniš sa z toho.

Všetky techniky sú overené praxou, používam ich aj ja zakaždým keď sa niečo učím 🙂

Stručne. Prečo je efektivita učenia tak dôležitá?

Vedomosti sú prostriedkom realizácie pretože vďaka novým vedomostiam si schopný urobiť veci, ktoré si predtým urobiť nevedel. Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale činnosť. Získal si nové know-how a teraz úlohu, ktorá sa ti predtým javila ako neuskutočniteľná a nadľudsky komplikovaná, zrazu dokážeš zrealizovať s ľahkosťou.

Teraz vieš ako zhmotniť do reality tvoje ekonomické zámery, životné sny a fantázie.

Z tohto dôvodu je bytostne dôležité, aby si vedel získať nové vedomosti efektívne, jednoducho a bez nákladov. Rýchlejšie a lacnejšie než konkurenti. Preto, aby si dokázal urobiť to, čo konkurenti nedokážu ani vo sne. A mohol ich doslova rozkopať. pokračovanie > >

 

1. Robiť pravidelné prestávky.

Odporúčam robiť pravidelné prestávky. 25-35 minút učenia + 5 minút prestávka. Mnohí prestávky nepoužívajú lebo ich považujú za premárnený čas. Čo je hrubá chyba. Efektívne učenie je preložené prestávkami. Prestávky robia úžasnú vec:

Mozog dokáže spracovať iba isté množstvo informácií naraz. Príliš veľa preťaží krátkodobú pamäť. Nové vedomosti vytlačia predošlé vedomosti z krátkodobej pamäti skôr, než sa stihnú uložiť do dlhodobej pamäte.

Práve prestávky dajú mozgu dosť času, aby presunul vedomosti z krátkodobej pamäti do dlhodobej, čím ich ukladajú do dlhodobej pamäti. Získaš tak výrazne lepšie zapamätanie pri menšom úsilí.

Učil si sa niekedy celé hodiny a na druhý deň si nevedel nič? Alebo poznáš niekoho takého? Tak toto je ten dôvod, prílišný príval informácií.

Čo nerobiť cez prestávku? Čokoľvek intenzívne: Klikovanie, hlasná hudba, facebook, hádzanie loptičky o stenu, písanie mailu, telefonovanie, online hry. Pretože intenzívne dojmy by rovnako vytlačili ťažko získané vedomosti. Nemal by si zostať sedieť na stoličke – pohyb obnovuje energiu. Nepremýšľaj o tom, čo si sa učil.

A čo robiť? Prejsť sa po byte, vyniesť smeti, niečo upratať, ľahnúť si, vypiť čaj alebo kávu, pozerať sa z okna, mierne sa postrečovať, vypratať umývačku.

Najčastejšia chyba ohľadom prestávok je príliš dlhý čas štúdia – 40 minút a viac bez prestávky. Unavený mozog ťažko ukladá nové informácie.

 

2. Kladenie otázok.

Pýtaj sa otázky súvisiace s textom. Po technickej stránke je to jednoduchá rada, ale o to účinnejšia. Formulovaním vlastných odpovedí vytváraš silné mozgové asociácie. Čo je ďaleko efektívnejšie než iba mŕtve prijímanie informácií.

Pýtaj sa:

 • Čoho sa text týkal?
 • Čo bolo jeho jadrom?
 • Čo autor v texte povedal?
 • Čo nového som sa z prečítaného dozvedel?
 • K čomu sa musím ešte vrátiť?
 • Ako by som formuloval hlavnú myšlienku prečítaného?
 • Čo bolo v úvode? Čo bolo na prvom mieste? Ako to pokračovalo? Čo nasledovalo?
 • Z akých menších častí sa skladá toto učivo? A prečo sú tam?
 • Potrebujem všetko?
 • Čo bude treba na písomke, čo je použiteľné v praxi?

Odporúčam prepísať ich na papier alebo skopírovať a vytlačiť. Pýtaj sa ich na konci každej kapitoly a v závere učenia.

 

3. Kvalitný spánok.

Výskumy ukazujú, že mozog využíva spánok na spracovanie a uloženie informácií do dlhodobej pamäte. Takže tí, čo po intenzívnom učení kvalitne spia, si zapamätajú viac ako tí, čo si na spánok nenašli čas alebo nemajú možnosť kvalitne sa vyspať.

Praktický výkon teda je: Spať ideálne 6-8 hodín v ten deň, keď si sa učil.

Niekedy skrátka nemá zmysel ďalšie opakovanie, asociovanie a premýšľanie. Ale je výhodnejšie vyspať sa do sýtosti. O toľko výhodnejšie, že som kvalitný spánok zaradil medzi tieto rady.

 

4. Vytvoriť štruktúru témy.

Vysoko účinné je vytvoriť štruktúru témy. Na začiatok si vezmi si pero a papier. Choď, teraz vstaň a zober si ich, pretože ich budeš potrebovať. Na vrch strany napíš nadpis témy. Pod neho zaradom spíš kapitoly aj s podkapitolami a podnadpismi. Kľudne aj na 2-3 strany A4. Zaberie to najviac 10 minút.

A počas učenia odporúčam postupovať tak, že neustále budeš mať štruktúru pred očami – veďla knihy či poznámok. Najprv sa nauč nadpisy a podnadpisy tém pretože na ne môžeš naviazať jednotlivé informácie. Tisíc náhodne usporiadaných viet sa naučíš len ťažko. Ale ak máš zýchytné body – nadpisy a podnadpisy, zvládneš to ani med. V závere učenia by si mal vedieť štruktúru  naspamäť.

Jedna z mojích najobľúbenejších techník. Využívam ju na takmer všetko. Pretože ju milujem 😀

Ako štruktúra funguje? Veci, ktoré spolu logicky súvisejú si pamätáme lepšie než nesúvisejúce dáta. Aby sme si vedomosti udržali, pomôže zoskupovanie, štruktúrovanie a zhrnutie. Bráni to tomu, aby naučené info zmizli v sivej zóne mozgu.

Prínos štruktúry teda spočíva v kvalitnom uložení a zapamätaní informácií. Pretože z informácií zachytených v štruktúre vznikne GIGANTICKÁ ASOCIÁCIA. Žiadna informácia nebude osamotená, bude spojená s ďalšími desiatimi informáciami.

Vylepšovák #1: Text pre každú nižšiu štruktúru by mal byť menší a s väčším odsadením od kraja.

Vylepšovák #2: Super je vyfarbiť štruktúru. Dojmy budú intenzívnejšie, čo vyústi do kvalitnejšieho uloženia.

Vylepšovák #3: Štruktúra je perfektná na opakovanie. Osvieží všetko od najdôležitejšieho po najmenšiu vedomosť. A ak tlačí čas, netreba prejsť celý text.

Takto vyzerá štruktúra v praxi:

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO
…..Podnik v trhovej ekonomike
……….Podstata podnikania
……………….Podnikateľská činnosť
……………….Znaky podnikania
……….Predpoklady podnikania
……………….Objektívne predpoklady
……………….Vonkajšia a vnútorná podnikavosť
……………….Subjektívne predpoklady
……….Subjekty podnikania
……………….Podnikateľ
……………….Podnikateľská jednotka
……….Podnikateľská príležitosť
……………….Kde nájsť podnikateľskú príležitosť
……………….20 otázok pre úspepešného podnikatela
……….Podstata, znaky a vlastnosti podniku
……………….Definícia podniku
……………….Základné znaky podniku
……………….Vlastnosti podniku
……………….Čo je to úspešný podnik
……………….Podnikateľská stratégia
……….Ciele podniku
……………….Subjekty rozhodovania
……………….Vrchlný cieľ podniku
……………….Obsah cieľov
……………….Hierarchia cieľov
……………….Časové hľadisko
……………….Vzťahy medzi cieľmi
……………….Rozsah cieľov
……….Podnikateľská funkcia
……….Okolie podniku
……………….Faktory priamého okolia
……………….Faktory nepriamého okolia
……….Lokalizácia podniku
……….Životný cyklus podniku
……….Činnosti súvisiace so zakladaním podniku
……………….Celková potreba kapitálu
……….Podnikateľské riziko
……………….Pozitívna a negatívna stránka rizika
……………….Zdroje rizika
……………….Druhy rizika
…..Právne formy podnikov
……….Klasifikačné kritéria typológie podnikov
……………….Konečný výsledok činnosti
……………….Hospodárske odvetvie
……………….Technicko-organizačná štruktúra
……………….Vlastníctvo podniku
……………….Veľkosť podniku
……….Kritéria voľby právnej formy podniku
……….Právne formy podnikov
……………….Podnik jednotlivca
……………….Personálne spoločnosti
……………….Obchodné spoločnosti
……………….Iné formy spoločného podnikania

… a tak ďalej.

 

5. Uč sa podľa Paretového pravidla.

Paretovo pravidlo vraví, že 20% správne vybraných činností vytvára 80% výsledkov. Nejde konkrétne o takéto čísla. Môže to byť pomer 25:75, 30:70, 1:99, 10:90. Dôležite je, že menšia činností generuje väčšinu výsledkov. Čo umožňuje inteligentné a efektívne konanie.

Tento fakt využívajú vo svoj prospech hlavne firmy a podnikatelia: 20% zákazníkov prináša 80% tržieb, 20% zamestnancov generuje 80% výsledkov, 20% zákazníkov generuje 80% stažností a vrátení pnazí, atď. Na základe takejto paretovej analýzy následne optimalizujú výkony.

Príklady sú však v každej oblasti života. Preto sa paretovo pravidlo dá použiť aj pri učení.

 • 1x paretovo pravidlo v učení: Uč to, čo ťa zaujíma a baví. Začni tu. Pôjde ti to do hlavyuplne najľahšie z všetkého a udržíš si to strašne dlho. Navyše budeš mať na čo naviazať ďalšie veci.
 • 2x paretovo pravidlo v učení: Uč to, čo ti ide ľahko. Máš obmedzené množstvo energie. Neplýtvaj ňou na veci, ktoré ti nejdú. Lebo sa budeš učiť dlho, ale naučíš sa hrozne málo. Radšej postupuj inteligentne: uč sa to, čo ti ide do hlavy automaticky.
 • 3x paretovo pravidlo v učení: Uč to, čo je najdôležitejšie. Pôjde to ani med. Teraz máš v hlavne veľa myšlienok a asociácií, na ktoré to môžeš naviazať.

Dodrž tieto tri zásady a zvyšok učiva, ktorý zostane nenaučený bude malá časť, ktorá je najnepríjemnejšia a najťažšie zapamätateľná. Pravdepodobnosť, že toto bude na skúške je fakt nízka. Takže skúšku v kľude spravíš.

Ale ak je pre teba nejaká skúška životne dôležitá (maturita, prijímačky, štátnice), tak tu by si sa nemal spoliehať na pravdepodobnosť. Na rozdiel od bežného testu. Odporúčam sa naučiť všetko, aj keď to nebude príjemné.

Viac sa o paretovom pravidle môžeš dozvedieť kliknutím sem > >

 

6. Vyznačovať kľúčové informácie.

Odporúčam zvýrazňovať dôležité časti a pojmy, nadpisy, podnadpisy, kľúčové myšlienky a vrcholné pasáže. Početné vedecké štúdie dokázali, že vyfarbený text si pamätáme 2x lepšie. Pritom zvýrazňovanie a vyfarbovanie nevyžaduje žiaden tréning a iba minimálne úsilie. Ešte väčší efekt to bude mať pre zrakové typy.

Zamysli sa nad tým: Vďaka jednoduchej a okamžiteľne použiteľnej technike zdvojnásobíš zapamätanie. Oplatí sa to??

Vylepšovák: Skombinuj túto techniku so štruktúrou témy. Takým spôsobom, že ak bude nejaká kapitola v štruktúre napríklad modrá, tak aj poznámky pre kapitolu budú modré. Ale použi rozličné modré farby. Zo štyri najlepšie.

 

7. Nové miesto na učenie.

Miesto na učenie, ktoré si využíval doteraz asi máš asociované s nudou, úzkosťou, frustráciou, hnevom či námahou. Síce môžeš využívať všetky techniky efektívneho učenia z tejto stránky, no toto spojenie nezmizne ani napriek tomu. Stále sa budeš cítiš nepohodlne. Ja som to tak mal tiež.

Je ľudské asociovať si miesta s určitými pocitmi a činnostiami. Môžu to byť pocity kladné, ale aj záporné. A to môže byť problém.

Riešenie je nájsť si nové miesto na učenie. Najlepšie novú izbu. Prípadne knižnicu, kaviareň. Ak to nejde, tak aspoň nové miesto v izbe, novú asociáciu, otočiť stôl, premiestniť nábytok. Skrátka čokoľvek, čo nabúra pôvodnú asociáciu.

 

8. Maximálne sústredenie s pomodoro technikou.

Nedá sa ti sústrediť? Myseľ ti stále uteká? Trpíš nesústredenosťou alebo až poruchou koncentrácie? A ak sa aj prinútiš, len ti to letmo čítaš. Dnes sa ti nechce ani prstom pohnúť…

Tak vyskúšaj pomodoro techniku – trik s kuchynskými stopkami, ktorý pomáha učiť sa rýchlejšie už 30 rokov.

Vďaka nej sa zvládneš sústrediť aj 8 hodín vkuse.

Pomodoro technika je rozdelenie práce či učenia na 25 minút sústredeného makania, ktoré striedajú 5 minútové prestávky. Takto to opakujeme 4 krát. Po štvrtom raze nasleduje veľká 15-20 minútová prestávka. To je všetko.

Počas pracovného bloku sa maximálne koncentruješ iba na jednu vec, nič iné. Počas prestávky regeneruješ myseľ, koncentráciu, uvolňuješ napätie a nechávaš ukladať poznatky do dlhodovej pamäti.

Vyskúšaj a zažiješ 🙂

Nemáš po ruke kuchynský minútovač? Nevadí. Existuje aj online minútovač, ktorý môžeš použiť okamžite: tomatoid > >

O pomodore som písal podrobnejšie v tomto článku > >

 

9. Zlepšenie postoja k učivu.

Človek si pamätá len to, čo je pre neho nejakým spôsobom dôležité. Problém je keď v učive nevidíš zmysel. To, čo ťa nezaujíma mozog považuje za nepodstatné a odfiltruje preč. Takže keď tvoj mozog vie, že máš k tomu odpor, tak cielene odmieta nové informácie uložiť do pamäti. A potom je štúdium pomalé a bolestivé.

Riešením je zlepšiť postoj k učeniu. Určite zo skúseností poznáš, že ten, kto sa niečo učí s nadšením si zapamätá výrazne viac než ten, komu je to celé jedno. A predovšetkým myšlienke skutočne porozumie.

Postoj k učeniu zlepší zoznam PREČO. Vypíš najmenej 20 dôvodov prečo je pre teba prínosné naučiť sa to. Prečo čítam túto knihu a čo z nej chcem mať? Aký je prínos pre môj život? Môžu to byť dôvody čiastkové, významné miľníky, konečný cieľ, kladné či záporné.

A tieto dôvody nahlas prečítaj ešte pred učením a vždy, keď poklesne tvoj záujem, motivácia, sústredenie, nálada.

Vytvoríš tak jasné spojenie medzi dnešnou nepríjemnou prácou a nádherným konečným cieľom. Takže tvoja myseľ bude robiť všetko preto, aby vedomosti pochopila a uložila do dlhodobej pamäte.

Toto patrí medzi moje najsamobľúbenejšie techniky. Využívam ju každý deň. Na prvých stránkach diára mám napísaný cieľ s prínosmi a následkami zlyhania. Čítam ho každé ráno, skôr než hocičo iné. Prípadne len tak počas dňa si ho letmo prejdem. Niekedy aj vizualizujem a len tak si rozpisujem víziu budúcnosti.

 

10. 7 IHNEĎ aplikovateľných rád ako sa učiť.

Stiahni si ďalších 7 IHNEĎ aplikovateľných rád ako sa učiť. Sú ultra jednoduché a nevyžadujú takmer žiadne úsilie. Výsledky získaš do polhodiny. Súbor je maximálne stručný. Prečítať ho nezaberie viac než 10 minút.

Cez ružový panel napravej strane — — — — — — — — — — >> >> >>

About the author

Som zakladateľ Bezbolestného učenia a pomáham ľuďom učiť sa správne. Tejto téme sa venujem od roku 2014. Na blogu nájdeš články o vzdelávaní a návody a rady ako sa učiť. Moje návody sú unikátne v tom, že sa zameriavam na logicko-slovné porozumenie. Viac o mne sa dozvieš v mojom príbehu.

Leave a Reply