Čo je Alternatívne školstvo? Definícia + Príklady

Zdieľaj to s kamošmi a známymi

Alternatívne školstvo sú také školy, ktoré uplatňujú alternatívne pegadodické koncepcie. Sú úplne iné od tradičných škôl vo všetkých základných systémových znakoch. Kladú dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa, sebariadenie, zmyslupnosť, sebakontrolu, dobrovoľnosť, samosprávu a tvorivosť.

Alternatívne školstvo nevníma žiaka ako nádobu, ktorú treba naplniť vedomosťami. Ale skôr ako lampu, ktorú treba zapáliť.

Riadi sa zásadou: Dieťa by malo žiť svoj vlastný život, nie život podľa predstáv svojich úzkostlivých rodičov ani podľa názorov pedagógov presvedčených, že vedia čo je pre deti najlepšie.

Nebazíruje na bezduchom a tupom preberaní predpísaných vedomostí. Ale všestranne rozvíja osobnosť dieťaťa: po rozumovej, citovej a vôlovej stránke. Preto v ňom nie je ani tradičné známkovanie, testovanie, striktné delenie na predmety, typické učebné osnovy atď.

Vo svete sú obľúbené najmä v krajinách ako Nemecko, Holandsko, Anglicko, Fínsko, Švédsko, kde fungujú už 90 rokov.

 

Alternatívne školstvo v kocke.

Školy, do ktorých chodí väčšina deciek sú tradičné. Stavajú na sile a moci učiteľa, ktorý vedie hodiny. Učiť sa znamená mechanicky odpapagájovať predpísanú látku. Používajú sa donucovanie a silové metódy. Hodiny a vyučovanie majú stálu organizáciu, osnovy a plány sú pevne stanovené zvonku. Žiaci a študenti majú získať všeobecný rozhľad, disciplínu a úspešne splniť skúšky.

No aký je výsledok tradičného vzdelávania? V kocke, po 13 rokoch štúdia na základne a strednej priemerný absolvent dokáže robiť akurát tak hranolkovača v Mekáči. Za smiešny plat. Nevie čo ho baví, čo by chcel, kam smeruje. O vzdelanie nemá záujem, nudí ho to. Nečíta knihy. Je spokojný z najpodradnejšou robotou v zahraničí. Väčšinu z toho, čo sa kedysi učil už dáávno zabudol. Ani po 3-5 rokov na výške na tom nie je omnoho lepšie. Stále po ňom mrkajú tie hranolky. Hlavne že všeobecný rozhľad a titul.

Tradičné školstvo fatálne zlyhalo: 13-18 rokov, to je ďaleko viac než 10 000 hodín v škole. Ale výstup žiaden.

A odpoveďou na toto zlyhanie sú alternatívne školy.

Alternatívne školy sú školy, ktoré uplatňujú alternatívne pegadodické koncepcie. Líšia sa od tradičných škôl vo všetkých základných systémových znakoch znakoch.  Kladú dôraz na sebariadenie, zmyslupnosť, sebakontrolu, dobrovoľnosť, samosprávu a tvorivosť.

Samozrejme aj alternatívnych škôl je veľa a líšia sa od seba navzájom. Občas si trochu protirečia. Ako napríklad Slobodné školy, ktoré považujú systém Márie Montessori za umelý spôsob ako prinútiť dieťa učiť sa hrou, bez štipky kreativity.

Alternatívnou školou však nie je taká škola, ktorá si vyberá jeden z učebných plánov (A, B, C, D). Ani cirkevná či súkromná škola, ktorá nie je konceptovo odlišná od tradičnej školy. Ani škola, ktorá presadzuje len modernejšie metódy vyučovania.

 

Ako prebieha alternatívne vyučovanie?

Ako kde, je to rôzne. Žiarivý príklad úzasnosti alternatívneho školstva je demokratická škola Summerhill.

Každý, kto prvý krát počuje o Summerhille neverí vlastným ušiam. Summerhill je škola, v ktorej žiaci rozhodujú o všetkom: čo, kedy, kde, ako sa budú učiť a od koho. Založil ju Alexander Sitherland Neill v roku 1921 s názorom, že škola sa má prispôsobiť dieťaťu, nie naopak. A funguje dodnes – už 95 rokov. Tento príbeh inšpiruje milióny ľudí po celom svete.

Deti majú slobodu, ale nie voľnú ruku. Môžu robiť čo sa im zapáči ak tým neobťažujú druhých. Každé dieťa musí riešiť svoje problémy samé v rámci sociálnej skupiny rovesníkov a ostatných detí. Dospelí sa starajú iba o bezpečnosť a veci mimo sociálneho života detí ako jedlo, upratovanie, pranie, atď.

Vyučovanie hodiny nie sú povinné. Žiaci navštevujú tie predmety, ktoré ich bavia a ktoré im dávajú zmysel. Za nejaké dva roky deti urobia rovnaké množstvo práce, ktoré v bežných školách zaberie 6-8 rokov. Preto chodia do školy radi deti aj učitelia.

Vyučovanie sa riadi zásadou: emócie sú nekonečne dôležitejšie než intelektuálne pokroky. Radšej vychovať šťastného robotníka, než neurotického profesora. Študijná stránka školy je najmenej dôležitá. Fakt záleží na tom, koľko vie 11 ročné dievča povedať o newtonom zákone. Kľúčové sú emócie, hodnoty a sociálne zručnosti.

Podstatnú čas školského života tvorí samospráva školy. Existuje tam školská schôdza, predseda – spravidla jeden zo žiakov, tribunál, prípadne zvláštna schôdza.

Na školských schôdzach sa hlasuje o školskom poriadku. Každý v škole má 1 volebný hlas – upratovačka, dieťa, aj riaditeľ. Účasť nie je povinný, ale ktokoľvek môže prijsť a využiť hlasovacieho práca. Človek by povedal, že z toho bude anarchia. Ale deti v skutočnosti majú radi pravidlá a vždy sa nimi vybavia viac než dostatočne.

Komunita každý týždeň vyberá za predsedu nového človeka, ktorý bude riadiť nasledujúcu schôdzu. Dá slovo žiakom a personálu, ktorý sa zapísali na program jednania. Každý prípad sa prejednáva oddelene a predseda o veci nemôže rozhodnúť. Rozhoduje celá komunita hlasovaním. Ak niekto narušuje priebeh schôdze, predseda ho môže pokutovať či vykázať.

Každý piatok o druhej sa koná Tribunál, ktorý je vlastne súdny dvor, kde môžu ukrivdený ľudia prednášať svoje záležitosti. Po vypočutí sťažností žiacká komunita rozhodne o vyvodení alebo nevyvodení trestov.

Škola a sociálny život je plne v moci detí, ktoré sa tak učia premýšľať o dôsledkoch a robiť správne rozhodnutia. Vyrastajú z nich prirodzení demokrati.

Vychádzajú z nej šťastné deti s pozitívnym prístupom k životu. Bez problémov sa zaradia do spoločnosti. Školá má omnoho vyššie percento spoločensky úspešných ľudí ako tradičné školy – umelcov, architektov, spisovateľov, podnikateľov, atď.

 

Aké alternatívne školy existujú?

Alternatívnych škôl je fakt veľa. Toto sú najznámejšie:

  • Montessori škola čo to je? »
  • Waldorfská škola zistiť čo to je »
  • Jenská škola
  • Daltonská škola
  • Freinetovská škola
  • Slobodné, demokratické školy
  • Lesné škôlky

Zoznam alternatívnych škôl na Slovensku môžeš otvoriť kliknutím sem ›››

Menej známe alternatívne školy sú: rogerovské školy, magnetové školy, presahujúce školy, školy 21. storočia, školy bez ročníkov, školy s imerzným programom, cestujúce školy, medzinárodné školy, odenwaldské školy, hyberniánska škola, škola hrou, brémske školské centrum, piagetová škola, kolegiálna škola, integrovaná škola, zdravé školy, maďarská rómska škola v Tiszabo, mahogany škola. A ďalšie.

Domáce vzdelávanie a unschooling sú osobité formy alternatívneho vzdelávania. V obidvoch sa dieťa učí doma, akurát pri domácom vzdelávaní obsah vyučovanie určuje rodič, kdežto pri unschoolingu dieťa samo slobodne vyberie čo sa chce učiť.

Tiež existujú moderné formy vyučovania. Často sa používajú aj v tradičných školách. Sú to Tolnaiovej heuristické vyučovanie, systém distribúcie časovým zdrojov, multidimendzionálne triedy, mobilné triedy, celodenný výchovný program, 4 MAT systém vyučovanie a mnohé iné.

 

Zaujalo ťa to?

Zaujali ťa alternatívne školy a chceš sa dozvedieť viac?

Tak neváhaj a klikni sem »

Čo je Alternatívne školstvo? Definícia + Príklady

Zdieľaj to s kamošmi a známymi
Bezbolestné učenie

Bezbolestné učenie