40+ úžasných citátov o vzdelaní

Zdieľaj to s kamošmi a známymi

Ahoj. Pripravil som zbierku vyše stovky úžasných citátov o vzdelaní a vzdelávaní. Dúfam, že sa ti bude páčiť. 🙂

 

1. „Učíme sa pre život, nie pre školu.“ Seneca

2. „Nie je lepšia škola života, než môcť zblízka a dlhodobo sledovať hlupáka vo vedúcej funkcii. Potom totiž jasne vidíte, ako sa veci nemajú robiť.“ Norman Schwartzkopf

3. „Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“ Mark Twain

4. „Zmenil by som novinárov… Ak by som mohol, určite by som začal pracovať na tom, aby v médiách pracovali ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie a sú v spoločnosti rešpektovaní – v záujme dôveryhodnosti.“ Richard rybníček

5. „Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“ Ján smrek

6. „Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“ Süleyman I.

7. “Aby sme uspeli v dnešnom svete potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne školy a správnych priateľov na správnych miestach.” Jonas Ridderstrale

8. „Vzdelanie je ako pohlavná nemoc – znemožní vám to robiť celú radu povolaní a máte nutkanie ho podávať ďalej.“ Terry Pratchett

9. “V škole som získal viac tým, že som sa díval z okna a fantazíroval, ako naslúchal výkladom.” Robert Redford

10. „Bežné vzdelanie Vám zarućí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie.“ Jim Rohn

11. „Vzdelanie nie je obyčajným nahromadením jednotlivých vedomostí, ako nie je cestom múka, voda, soľ, droždie atď. dohromady nahádzané.“ Tomáš Garrigue Masaryk

12. „Hlavným účelom vzdelania nie je vedieť, ale konať.“ Herbert Spencer

13. „Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.“ Ján Kalinčiak

14. „Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som “šťastný”. Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“ John Lennon

15. „Vzdelanie ohlupuje ľudí.“ Erich Maria Remarque

16. „Ak je pravda, že múdry človek vie ako schopný hutník získať zlato aj z najhoršej knihy a že hlupák zostane hlupákom aj s najlepšou knihou a rovnako ostane hlupákom aj bez knihy, nie je tu dôvod, aby sme múdreho človeka zbavili možnosti rozmnožiť svoje vzdelanie, keď sa snažíme oddialiť od hlupáka to, čo nebude na prekážku jeho hlúposti, i keď to odstránime.“ John Milton

17. „Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“ John Cage

18. “Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť!” Konfucius

19. „Doba kráča vpred a svet sa predháňa. Už aj tupci majú vyššie vzdelanie.“ Jiří Žáček

20. „Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“ George Santayana

21. “Všimli ste si, že tí najchytrejší žiaci v škole nie sú tými, ktorým sa darí v živote?” Paul Arden

22. „Jedlo je pokrmom tela, vzdelanie pokrmom ducha.” Seneca

23. “Viem, že nič neviem.” Sokrates

24. “Škola je miesto, kde za minimálnu dobu maximálne zblbneš.”

25. “Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť.” Percy Bysshe Shelley

26. „Povinná školská dochádzka je najlepší spôsob, ako zotročiť spoločnosť.“ Lev Nikolajevič Tolstoj

27. „Vzdelanie: to, čo múdremu odhaľuje a hlúpemu zahaľuje, ako málo pozná.“ Ambrose Bierce

28. “Život je škola pravdepodobnosti.” Walter Bagehot

29. „Tých, ktorí sa chcú zdať pred hlúpymi vzdelaní, považujú vzdelaní za hlupákov.“ Marcus Fabius Quintilianus

30. „Túžba po vzdelaní – Čo najskôr ma naučte mať čo najviac na účte!“ František Rojček

31. „S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“ Jan Amos Komenský

32. „Škola produkuje veľa ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlišovať, čo za prečítanie stojí a čo nie.“ Thomas Macaulay

33. “Vždycky bolo, je a ja sa domnievam, že i bude na svete viac ľudí hlúpych a nevzdelaných, než šikovných a vzdelaných, i keď šikovnosť a vzdelanosť nie sú na sobe priamo závislé. Ja poznám mnoho vzdelaných hlupákov.” Ján Werich

34. “Je len jedna pravdivá škola – škola života.” Neznámy autor

35. “Ľudia sa starajú tisíckrát viac o to, aby získali bohatstvo než aby vzdelali svoj rozum a svoje srdce, i keď je pre ľudské šťastie nepochybne dôležitejšie čo človek je, než čo má.” Artur Schopenhauer

36. „Vzdelanie umožňuje človeku zlostiť sa nad vecami zo všetkých kútov sveta.“ Mark Twain

37. „Vzdelanie učí ľudí hľadať odpoveď na otázky, ktorými sa ich trápiť vôbec nenapadlo, kým sa nevzdelávali.“ Stanislav Komenda

38. „Čítanie a písanie nemožno nazvať ani malým vzdelaním, ak nepomáha ľuďom, aby boli lepší ku všetkým tvorom.“ John Ruskin

39. „Učený hlupák píše svoje nezmysli lepším štýlom než hlupák nevzdelaný. Nejde však o nič menšie nezmysly.“ Benjamin Franklin

40. „Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo ju bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“ Ján Kostra

41. “Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.” Komenský

42. “Skúsenosť je drahá škola, ale hlupáci se v inej učiť nebudú.”

43. „Obchodný cestujúci môže získať najväčšie vzdelanie, keď má otvorené oči.“ Christopher Morley

44. „Zdravý rozum dokáže nahradiť takmer každý stupeň vzdelania, ale žiadne vzdelanie nenahradí prirodzený rozum.“ Arthur Schopenhauer

45. „Vzdelaní a múdri ľudia boli, sú a budú národným bohatstvom, soľou zeme.“ Jan Procházka

46. „Úroveň vzdelania sa najlepšie prejaví vtedy, keď sa vzdelaný človek vyjadrí k problému, ktorý je mimo okruhu jeho znalostí.“ Karl Kraus

47. „Vzdelanie je to, čo kdekto prijíma, hocikto odovzdáva ďalej a málokto má.“ Karl Kraus

48. „Človek od prírody baží po vzdelaní.“ Aristoteles

49. „Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom.“ David Hume

50. „Skúsenosť je dobrá škola, len školské poplatky sú veľmi vysoké.“ Heinrich Heine

51. “Žijeme vo zvláštnych časoch, kedy mladí i starí sú vzdelávaní v klamestve a ten, ktorý sa odváži hovoriť pravdu je nazývaný šialencom či bláznom.” Platón

52. „Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.“ Aristoteles

53. „Školy učia potrebe byť vyučovaný.“ Ivan Illich

54. „V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné, aby sa mohli stať profesormi.“ Jean Antoine De Baif

55. “Učiť sa bez premýšľania je zbytočné. Premýšľať bez učenia je nebezpečné.” Konfucius

56. „Všetko, čo nás stretne, zanecháva stopy. Všetko nepozorovane prispieva k nášmu vzdelaniu.“ Johann Wolfgang von Goethe

57. „Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom vzdelaným – je sám so sebou spokojný.“ Napoleon Bonaparte

58. „Chybný citát je v skutočnosti pýchou a privilégiom vzdelaných. Sčítaný človek nikdy necituje presne, z dosť jasného dôvodu – je príliš sčítaný.“ Hesket Paerson

59. „Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie… Vzdelanie je obmedzené, Predstavivosť obklopuje svet.“ Albert Einstein

60. „Pre nevzdelaného človeka je prospešné čítať knihy s citátmi.“ Winston Churchill

61. „Pre ženy je vzdelanie prepychom; to, čo potrebujú, je zvodnosť.“ Madarne De Girardin

62. “Zapísali ste sa na denné štúdium školy menom život. Každý deň budete mať príležitosť sa niečo naučiť. Vyučovanie sa Vám bude páčiť alebo ho môžete považovať za zbytočné a hlúpe.” Chérie Carter-Scottová

63. „Vždy je ťažšie bojovať proti viere než proti vzdelaniu.“ Charles Spurgeon

64. “Z príkladu iných ľudí sa nauč, čo máš robiť a čo nie. Život iných je našim učiteľom.” Marcus Porcius Cato Censorius

65. “Každá chyba je príležitosť niečomu sa naučiť.” Osho

66. „Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; vzdelanie čím ďalej tým viac práce.“ Gabriel Laub

67. „Skúsenosť bez vzdelania platí viac, než naopak vzdelanie bez skúseností.“ Marcus Fabius Quintilianus

68. „Najdrahšia zábava na svete – vynaložiť veľa peňazí na niečie vzdelanie, aby sme mu potom mohli nadávať do intelektuálov.“ Gabriel Laub

69. „Učený hlupák je väčší hlupák než hlupák nevzdelaný.“ Molière

70. „Návrh pre vzdelancov: hovorte “stojí to za nulu”.“ Gabriel Laub

71. „Vzdelanie nie je odpoveďou na otázku. Vzdelanie je prostriedok na to, ako odpovedať na všetky otázky.“ Bill Allin

72. „Byť vzdelaný znamená nedať na sebe poznať, aký úbohý a hrozný človek je, aký je dravý v nenásytnosti a sebeckosti.“ Friedrich Nietzsche

73. „V našej vysoko technizovanej ekonomike potrebujeme dobre vzdelaných zamestnancov. Ale ešte dôležitejšie je, že druh školského systému mení sociálnu štruktúru spoločnosti. V Spojených štátoch smerujeme k systému dvoch spoločenských vrstiev – jednej, ktorá niečo vlastní a druhej, ktorá nemá nič. Bohatí a chudobní. ‘Ľudia s majetkom a vzdelaním dosahujú relatívne vysoký príjem. Tí, ktorí nemajú nič, sú z veľkej časti aj tými, ktorí nemajú dokončené vzdelanie.’ A náš súčasný školský systém vedie k tomu, že sa tento rozdiel stále viac zväčšuje a že rastie rozdiel medzi príjmami tých, ktorí sú hore a ktorí sú dole. To je vzhľadom k duchu a blahu spoločnosti nezdravý vývoj.“ Milton Friedman

74. “Každý učiteľ, ktorý môže byť nahradený strojom, by mal byť nahradený strojom!” Arthur C. Clarke

75. „…najchudobnejšie rodiny majú veľký záujem na tom, aby ich deti získali vzdelanie, ktoré im umožní lepší život v iných sociálnych podmienkach.“ Milton Friedman

76. “Nepozeraj na učenie ani ako na korunu, ktorou sa chceš ozdobiť, ani ako na sekeru, ktorou si chceš zarobiť na živobytie.” Talmud

77. “Človek, ktorý nikdy nechodil do školy, môže niečo ukradnúť z vagónu, ale ten, kto má univerzitné vzdelanie, môže ukradnúť celú železnicu.” Franklin Delano Roosevelt

78. „Odvaha spočíva v tom, že si vyberieme najmenšie zlo, hoci ešte aj tak je strašné.“ Stendhal

79. “Vzdelanie je lepšou zárukou slobody ako stále vojsko.” Edward Everett

80. „Chváľ viac dobrý charakter bez vzdelania, ako vzdelanie bez charakteru.“ Leonardo Da Vinci

81. “Život je nejlepší školou života.” Jára Cimrman

82. “Nevzdelanci každý deň objavujú Ameriku.” Žarko Petan

83. “Nevzdelanci trpia na čudnú chorobu – necítia, že sú nevzdelanci.” Francois Rabelais

84. „Počet géniov, ktorých rodí určitý národ, je úmerný počtu mužov, ktorým sa dostáva dostatočného vzdelania.“ Stendhal

85. „Najdôležitejším výsledkom každého vzdelania je poznanie samého seba.“ Ernst Feuchtersleben

86. “Keby musel moderný vzdelanec sám zabíjať zvieratá slúžiace mu ako potrava, nesmierne by stúpol počet vegetariánov.” Christian Morgenstern

87. “Čas je najlepší učiteľ, bohužiaľ nemá vždy tých najlepších žiakov.” Francois Mauriac

88. “Skúsenosť je skvelým učiteľom.” Gaius Caecilius Secun Plinius ml.

89. “Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.” Seneca

90. “Človek musí veľa študovať, aby málo vedel.” Michel de Montaiqne

91. „Účelom vzdelania je nahradiť prázdny rozum plným.“ Malcolm Stevenson Forbes

92. „Celé vzdelanie sa redukuje na tieto dve vyučovania: naučiť sa znášať nespravodlivosť a naučiť sa strpieť nudu.“ Ferdinando Galiani

93. „Najdôležitejšou časťou vzdelania každého človeka je tá, ktorú si dal sám.“ Edward Gibbon

94. „Rozumný človek nájde najlepšie vzdelanie na cestách.“ Johann Wolfgang von Goethe

95. „Vzdelanie je sladký plod horkého koreňa.“ Isokratés

96. „Intelektuáli majú oveľa väčšiu schopnosť vravieť nezmysly, než ľudia bez vzdelania.“ Peter Ustinov

97. „Vzdelaní protirečia iným, múdry sám sebe.“ Oscar Wilde

98. „Nezávislosť jestvuje len v jednotlivcovi, nenásobí sa masami a nerastie ani knihami a vzdelaním.“ Stefan Zweig

99. “Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.” Ján Amos Komenský

100. “Dúfam, že budem študentom až do konca života.” Anton Pavlovič Čechov

101. “Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky.” Eduard Bass

102. “To je život,” povzdychla si história, učiteľka života, “každý rok učiť podľa nových osnov…” Gabriel Laub

103. “Každý , kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.” Čínske príslovie

104. “Učíme sa po celý život. Až na školské roky.” Gabriel Laub

105. “Obchod je škola podvodu.” Luc Clapiers De Vauvenargues

106. “Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to nejde, chodím do školy ako učiteľ.” Peter Jilemnický

107. “Delte sa o svoju skúsenosť. Je to cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť.” Dalajláma

108. “Zostať nevzdelancom? Aj na to treba silný charakter.” Alexi Andrejev

109. “Nuda je smrteľný hriech učiteľa.” Johann Friedrich Herbart

110. “Je hanba, že sa niekto namáha mnoho rokov, aby sa stal dobrým lekárom, obhajcom, učiteľom, alebo geometrom a pritom nie je ochotný namáhať sa príslušne dlhý čas, aby sa stal dobrým človekom.” Galén

111. “Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.” Ján Amos Komenský

112. “Učiť sa, učiť sa, učiť sa!” Lenin

113. “Nikto neodsudzuje ostrejšie ako nevzdelaný. Nepozná ani dôvody, ani protiargumenty a vždy si myslí, že je v práve.” Ludwig Feuerbach

40+ úžasných citátov o vzdelaní

Zdieľaj to s kamošmi a známymi
Tagged on:         
Bezbolestné učenie

Bezbolestné učenie