História myšlienkových máp

História myšlienkových máp siahá do 3. storočia. Mapy používali aj veľké historické osobnosti ako Da Vinci, Newton, Einstein. Mapy spopularizoval v 70. rokoch britský psychológ a spisovateľ Tony Buzan.

Dnes sú bežnou súčasťou života tisícov študentov a podnikateľov po celom svete. Obstáli v skúške času. Aj ja ich používam na hocičo v podstate.

Nevieš čo sú to myšlienkové mapy? Myšlienková mapa je technika pre grafické zobrazenie informácií, čo zodpovedá spôsobu akým prirodzene pracuje ľudský mozog. Viac sa môžeš dozvedieť tu >>>

 

8 ukážok myšlienkových máp:

Veľké ukážky otvoríš kliknutím na obrázok.

    

    

  

 

Prvá historická zmienka.

Prvý, o kom doložitelne vieme, že myšlienkové mapy používal bol Porfyrios z Tyru. Bol to novoplatónsky filozof. Najprv študoval v Aténach, kde sa zaoberal gramatikou a rétorikou. Potom šesť rokov študoval novoplatónizmus v Ríme, kde neskôr vyučoval filozofiu.

Používali ich aj mnohí iní učenci, vrátane tých arabských.

Ukážky starých myšlienkových máp tu >>

Samozrejme, už v 3. storočí bola dobre známa iná pamäťová technika – pamäťové paláce, ciže metóda loci. Používali ju už antickí rečníci.

 

Myšlienkové mapy neskôr.

V stredoveku boli pamäťové techniky založené na mnemotechnikách na ústupe. Do popredia vystúpili rozličné techniky založené na vytváraní asociácií. Myšlienkové mapy ako ich dnes poznáme ešte neexistovali, ale existoval tzv. strom života.

Ďalšia historická osobnosť, ktorá mapy používala je Ramón Llull, katalánsky spisovateľ, filozof, misionár, logik, cestovateľ a rytier. Napísal viac než 2500 prác v latinčine, arabštine a katalánčine a vytvoril logický postup, ktorý mal moslimov a židov presvedčiť o pravdivosti kresťanstva.

Myšlienkové mapy používali aj veľké historické osobnosti ako napríklad Leonardo Da Vinci, Charles Darwin, Albert Einstein, Isaac Newton, Pablo Picasso, Paul Klee, Winston Churchill, Paganini, Walt Disney.

Napriek tomu bolo používanie máp do 60. rokov minulého storočia iba ojedinelé.

 

Ross Quilian a Alan Collins.

Teóriu myšlienkových máp vynašli akademici a priekopníci M. Ross Quillian a Dr. Allan Colins. Boli to práve títo dvaja ľudia, ktorí nasmerovali budúcnosť myšlienkových máp. Vytvorili sieťovú sémantiku (network semantics) len ako jednoduchú teória na pochopenie ako sa ľudský mozog učí.

Obidvaja pracovali so sieťou, v ktorej bol centrálny pojem a všetky myšlienky navzájom spojené. Tvrdili, že klasické poznámky sú vysoko neefektívne a pre ich zapamätanie je potrebné vyvinúť veľké úsilie.

Dr. Collins publikoval výskumy o kreativite, grafickom myslení a učení.

 

Tony Buzan a Myšlienkové mapy.

Ale až do 70. rokov ľudia o myšlienkových mapách nevedeli. Spopularizoval ich britský psychológ a spisovateľ Tony Buzan. Dokázal to pomocou série “Používaj tvoju hlavu” na BBC TV. Od toho momentu sa mapy šírili do celého sveta. V roku 1972 napísal knihu s rovnomenným názvom.

Nie v súlade s kostolným poriadkom je, že Tony Buzan si neprávom robí nárok na pôvod myšlienkových máp. Nevynašiel ich, hoci ich spopularizoval. Zobral existujúce teórie a techniku starú storočia, “vynašiel” slovné spojenie mind-mapping a registroval naň množstvo ochranných známok.

 

Myšlienkové mapy dnes.

Dnes sú myšlienkové mapy bežnou súčasťou života tisícov študentov a podnikateľov po celom svete. Obstáli v skúške času.

Používame ich na množstvo vecí:

 • Učenie
 • Opakovanie
 • Písanie
 • Plánovanie a biznis
 • Vývoj softvérov
 • Vývoj webstránok
 • Projektový management
 • Stretnutia
 • Prezentácie
 • Skúšky v škole
 • Brainstorming
 • A veľa ďalšieho…

Väčšina myšlienkových máp je dnes vytváraná na počítači. Cez programy alebo cloudové online služby. Dokonca existujú aj programy pre smartfóny. Takže ich môžeš vytvárať kdekoľvek, kedykoľvek.

About the author

Som zakladateľ Bezbolestného učenia a pomáham ľuďom učiť sa správne. Tejto téme sa venujem od roku 2014. Na blogu nájdeš články o vzdelávaní a návody a rady ako sa učiť. Moje návody sú unikátne v tom, že sa zameriavam na logicko-slovné porozumenie. Viac o mne sa dozvieš v mojom príbehu.

Leave a Reply