Category

Alternatívne školstvo
Jediný kompletný zoznam alternatívnych škôl v Bratislave:   1. Waldorfská základná škola v Bratislave Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava. Webová stránka: www.waldorfskaskola.sk   2. Waldorfská škôlka Hviezdičky v Bratislave Beckovská 15, Bratislava – Trnávka, tel: 0904 26 20 26, od 8.00 – do 17.00 Webová stránka: www.hviezdicky.iwaldorf.sk   3. Montessori škôlka v Bratislave Mozartova 18, 811 02 Bratislava,...
Continue Reading
Vždy si si myslel, že so školou niečo fakt nie je v poriadku? Považoval si učenie za mučenie? Tradičná škola je naozaj hrozná inštitúcia. Niektorí sa z toho dostanú, ale takých je príliš málo.
Continue Reading
Chceš sa dozvedieť viac o alternatívnom školstve a alternatívnej pedagogike? Tak potom ti odporúčam tieto knihy.
Continue Reading
Montesori škola je taká škola, ktorá je postavená na montessoriovskej pedagogike a jej praktických cvičeniach.
Continue Reading
Waldorfská škola je taká škola, ktorá je založená na antropozofii, ktorá umožňuje lepšie pochopenie vývoja človeka v detstve a mladosti. Je zameraná na rozvoj celej osobnosti dieťaťa: rozumu, citu a vôle – hlavy, srdca a rúk. Zaisťuje vývoj dieťaťa v umeleckých a praktických odboroch. Dôležité nie je kvantum vedomostí, ale emócie a vývoj. Základ Waldorfskej pedagogiky bola položený v roku 1919...
Continue Reading
Alternatívne školstvo sú také školy, ktoré uplatňujú alternatívne pegadodické koncepcie. Sú úplne iné od tradičných škôl vo všetkých základných systémových znakoch.
Continue Reading