Category

Alternatívne školstvo
Jediný kompletný zoznam alternatívnych škôl v Bratislave:   1. Waldorfská základná škola v Bratislave Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava. Webová stránka: www.waldorfskaskola.sk   2. Waldorfská škôlka Hviezdičky v Bratislave Beckovská 15, Bratislava – Trnávka, tel: 0904 26 20 26, od 8.00 – do 17.00 Webová stránka: www.hviezdicky.iwaldorf.sk   3. Montessori škôlka v Bratislave Mozartova 18, 811 02 Bratislava, Tel.: 0948 380 318, Email: info@montessori-svet.sk Webová stránka: www.montessori-svet.sk   4. Montessori základná škola v Bratislave Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava Webová stránka: www.montessori.sk   5. Medzinárodná Montessori škôlka v Bratislave Husova 2 376/3, 831 01 Bratislava Webová stránka: www.montessori-bratislava.sk   6. Unity...
Continue Reading
Vždy si si myslel, že so školou niečo fakt nie je v poriadku? Považoval si učenie za mučenie? Tradičná škola je naozaj hrozná inštitúcia. Niektorí sa z toho dostanú, ale takých je príliš málo.
Continue Reading
Chceš sa dozvedieť viac o alternatívnom školstve a alternatívnej pedagogike? Tak potom ti odporúčam tieto knihy.
Continue Reading
Montesori škola je taká škola, ktorá je postavená na montessoriovskej pedagogike a jej praktických cvičeniach.
Continue Reading
Waldorfská škola je taká škola, ktorá je založená na antropozofii, ktorá umožňuje lepšie pochopenie vývoja človeka v detstve a mladosti. Je zameraná na rozvoj celej osobnosti dieťaťa: rozumu, citu a vôle – hlavy, srdca a rúk. Zaisťuje vývoj dieťaťa v umeleckých a praktických odboroch. Dôležité nie je kvantum vedomostí, ale emócie a vývoj. Základ Waldorfskej pedagogiky bola položený v roku 1919 v škole pre deti robotníkov továrne na výrobu cigariet Waldorf Astória v Stuttgarte. Bola to vlastne prvá waldorfská škola na svete. Myšlienkou bolo umožniť deťom rovnaké vzdelanie bez ohľadu na majetkový pôvod a sociálne postavenie. V skratke sa riadi týmito zásadami: Hlavná epocha je základnou vyučovacou jednotkou. Učivo...
Continue Reading
Jediný kompletný zoznam alternatívnych škôl na Slovensku.
Continue Reading
Alternatívne školstvo sú také školy, ktoré uplatňujú alternatívne pegadodické koncepcie. Sú úplne iné od tradičných škôl vo všetkých základných systémových znakoch.
Continue Reading