Category

Pamäť a pamäťové techniky
História myšlienkových máp siahá do 3. storočia. Mapy používali aj veľké historické osobnosti ako Da Vinci, Newton, Einstein. Ich modernú podobu spopularizoval v 70. rokoch britský psychológ a spisovateľ Tony Buzan.
Continue Reading
Myšlienková mapa je technika pre vizuálne zobrazenie informácií, ktorá zodpovedá spôsobu akým pracuje ľudský mozog. Je to jednoduchá pamäťová technika, ale aj jedna z najlepších.
Continue Reading
Mnemotechnika má na svedomí všetky pamäťové rekordy, ktoré sú v Guinessovej knihe.
Continue Reading