Category

Návody a rady ako sa učiť
Výdaj informácií
Výdaj informácií znamená vydať prečítaný text na čistý papier z pamäti, bez pomoci. Bez pozerania sa do poznámok, myšlienkových máp, bez knihy. Prečítaš si niečo, papiere otočíš, nech do nich nevidíš a vydáš prečítaný text z hlavy.
Continue Reading
Mnemotechniky nefungujú
Po mnohých rokoch, čo sa venujem efektívnemu učeniu musím konštatovať, že mnemotechniky nie sú v praxi funkčné. Hoci s nimi boli dosiahnuté všetky pamäťové rekordy. Prečo si to myslím?
Continue Reading
Pasívne učenie znamená, že ty ako študent študent sa nezapájaš do procesu učenia. Len sa do textu pozeráš a čítaš si ho, len počúvaš prednášku. Alebo nemáš spätnú väzbu od inštruktora o tom, čo si sa učil. Áno – toto je chyba, ktorú robíš najčastejšie: pri štúdiu sa do poznámok a skripta len pozeráš, nijak s tým nepracuješ. Chyba, vinou ktorej sa učíš pomaly, namáhavo, veľa zabúdaš a máš stres pred skúškou. A po skúške to zabudneš celé. Pri pasívnom učení zažívaš nudu, si odpojený a nezaangažovaný. Preto si látku ani neuložíš do pamäte.   Ale teraz si spomeň ako si...
Continue Reading
Myšlienková mapa je technika pre vizuálne zobrazenie informácií, ktorá zodpovedá spôsobu akým pracuje ľudský mozog. Je to jednoduchá pamäťová technika, ale aj jedna z najlepších.
Continue Reading
Ako na efektívne učenie a patriť medzi naj 1% študentov? V tomto návode sa naučíš vysoko efektívne techniky, ktoré dramaticky zrýchlia tvoje učenia. 99% študentov ich nepoužíva a preto nedosahujú skvelé študijné výsledky.
Continue Reading
Chceš mať učenie za sebou čím skôr. A chceš sa to naučiť tak, aby si si to trvalo pamätal. No sedíš nad tým hodiny, niekedy i celý deň a nejde to...
Continue Reading
Time management je disciplína, ktorá sa zaoberá efektívnym alokovaním času za účelom zvýšenia osobnej produktivity. TM je mimoriadne dôležitá zručnosť: Práca, ktorá bežne trvá 2 hodiny bude so správnym riadením času trvať iba 1 hodinu a 15 minút.
Continue Reading
Vedieť správne formulovať vety sa hodí na písanie seminárnych a bakalárskych prác. S krajšími formuláciami máš výrazne vyššiu šancu na úspech.
Continue Reading
Idú skúšky a skúškové obdobie? Tak to sa musíš veľa učiť a naliať do hlavy obrovské kvantá učiva. Pridáva sa aj stres. Nestíhaš. Poznám to. Hotová nočná mora pre všetkých študentov.
Continue Reading
Idú skúšky a skúškové obdobie. Tak to sa musíš veľa učiť a naliať do hlavy obrovské kvantá učiva. Pridáva sa aj stres. Nestíhaš... Poznám. Hotová nočná mora pre všetkých študentov.
Continue Reading
1 2