Category

Vzdelávanie a efektívne učenie
Efektívne učenie znamená vzdelávať ľahšie. V poslednom čase sa rozšírilo ako huby po daždi. Ale pre koho sa hodí najviac?
Continue Reading
Zavolal mi Richard Dedek, moderátor Slovenského rozhlasu, či by som nemal záujem spraviť krátky úvod do jeho relácie. Veľmi rád som súhlasil a dali sme to. Môžete si ho vypočuť v pokračovaní. 15.11.2017, Téma na dnešný večer: ako si zapamätať, čo sa učíme. Prvá časť: Druhá časť: Ten telefonát od moderátora Slovenského rozhlasu ma veľmi potešil. Tak...
Continue Reading
Google fakty sú veci, ktoré si vieme za desať sekúnd vygoogliť, ale učíme sa ich v školách. Aký je priemysel na Slovensku. Kde a kedy bola namerali najvyššiu teplotu. Načo sa to učiť? Veď si to vieme rýchlo vyhľadať. Lenže ja by som sa na to nespoliehal.
Continue Reading
Vedomosti sú prostriedkom realizácie pretože vďaka novým vedomostiam si schopný urobiť veci, ktoré si predtým urobiť nevedel. Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale činnosť. Získal si nové know-how a teraz úlohu, ktorá sa ti predtým javila ako neuskutočniteľná a nadľudsky komplikovaná, zrazu dokážeš zrealizovať s ľahkosťou.
Continue Reading
Problém celej metódy pokusu a omylu je, že výber nesprávnej možnosti sú stratené peniaze a stratený čas. A pri náhodnom skúšaní je drvivá väčšina možností nesprávna a teda neefektívna. Takže sa odsudzuješ k robeniu veľkých chýb. A realizácia cielov bude pomalá a finančne nákladná.
Continue Reading
Existujú techniky efektívneho učenia, vďaka ktorým sa môžeš učiť ináč. Lepšie. Rozumnejšie. Správnym spôsobom.
Continue Reading