Mnemotechniky nefungujú. Radšej použi iné techniky. Prečo?

Mnemotechniky nefungujú

Po mnohých rokoch, čo sa venujem efektívnemu učeniu musím konštatovať, že mnemotechniky – premieňanie slov na obrazy – nie sú v praxi funkčné. Hoci s nimi boli dosiahnuté všetky pamäťové rekordy. Prečo si to mysím?

Jasné že mnemotechniky ako také technicky fungujú. Vytvoríš si pamäťový palác a do miest vkladáš obrazy a predstavy. Palác utvrdíš. A vieš si ho vyvolať z pamäti.

Otázne je, čo je tvojim cieľom? Memorovať čísla a karty a učivo základnej a strednej školy?

Alebo sa učiť zložité, vysokoškolské texty, prednášky, knihy z knihkupectva? Teda veci, ktoré ti pomôžu v živote a práci?

Ak si si odpovedal, že to druhé, tak tu ti mnemotechniky vôbec, ale vôbec nepomôžu. Dôvody sú dva. 

Prvý dôvod: Mnemotechniky neprinášajú skutočné porozumenie

Mnemotechniky neprinášajú skutočné porozumenie. Je to tak. Keď si čítaš o niečom, čo si si memoroval mnemotechnikami, nevybaví sa ti naučené. Nevieš o tom rozprávať vlastnými slovami. Nevieš z textu v duchu vybrať nejakú informáciu alebo informácie skombinovať, keď sa ťa niekto na niečo pýta.

Pretože text máš v pamäti uložený len ako zoznam obrázkov. Bez porozumenia.

Príklad. Najčastejšie chyby začínajúcich slovenských blogerov. Keď spravím danú chybu alebo keď kontrolujem článok pred zverejnením, nevybaví sa mi to. Skrátka to nebudem vedieť využiť.

Myslím si, že nemá zmysel memorovať balíčky kariet, číselné rady, stotisíc čísel za desatinnou čiarkou čísla Pí, vlajky štátov, binárne čísla atď. Alebo áno jedine v prípade, že sa pánuješ zúčastniť pamäťovej súťaže.

Naučil sa nejaký pamäťový majster niečo praktické? Niečo, čo zvýšilo jeho kravifikáciu, výsledky, cenu práce? Dostal vďaka jeho učeniu lepšiu prácu? Používajú to aj ďalší ľudia, ktorí zarábajú hlavou? Pomohlo mu to zvládnuť nejaký problém alebo životnú prekážku?

Pochybujem.

Pozeral som video akéhosi pamäťového majstra, ktorým v ňom memoroval celý katalóg s nábytkom naspamäť. Bleskovo. Oni sa ho po chvíli pýtali, čo je na akej strane a on im vedel odpovedať. Vynikajúci výkon. Lenže čo by robil, ak by na každej strane neboli obrázky kusov nábytku? Dokázal by to spraviť na nejakú knihu o osobných financiách, o time managemente, s detektívkou? Sotva, že.

Toto mi došlo, keď som si uvedomil, že mnemotechniky už radšej nepoužívam.

Mnemotechnické pomôcky môžu fungovať na stredoškolstvé učivo, na VŠ učivo už nie, je príliš abstraktné.

Pritom vysokoškolské učivo nie je raketová veda. Ak sa chceš niečomu venuvať profesne, budeš musieť zvládnuť násobne ťažšie veci. 

Takže rozhodujúce je, aby učenie prinášalo logicko-slovné porozumenie. Materiál nesmie byť uložený v have ako zoznam odrážok a obrázkov. Musíš tomu rozumieť, vidieť súvislosti a vedieť to povedať vlastnými slovami. Na to sú dobré asociácie.

V mnemotechniky verím pri dátumoch. S tým, že historické súvislosti sa naučíš oddelene, ako text.

Dobré sú predpripravené pomôcky na predmety ako chémia, anatómia, fyzika, matematiky, biológia. Tie určite použi.

Druhý dôvod: Mnemotechniky vyžadujú neuveriteľnú dávku fantázie a trvajú príliš dlho

Druhý problém je, že mnemotechnické pomôcky vyžadujú gigantickú dávku fantázie a kvôli tomu ich vytváranie trvá príliš dlho.

Veľa vecí je úplne abstraktných. A čím hlbšie do danej témy pôjdeš, tým to zvyčajne začne byť viac a viac abstraktné.

Napríklad podnikové hospodárstvo, mikroekonómia, makroekonómia. Takéto predmety sa nedajú len tak premeniť na obrazy. Bolo by to neopísateľne náročné a zdĺhavé.

Ak by si sa ich naučil mnemotechnikami, musel by si mať najbujnejšiu  fantáziu na svete. To nejde.

Človek si môže povedať, že na obrazy transformuje iba kľúčové body, resp. osnovu z myšlienkových máp. Že sa potrápi s niekoľkými desiatkami slov, bude ich ovládať perfektne a ostatné sa naučí inak. Môže byť.

Problém je však v tom, že ak pamäťové paláce 3-4 mesiace nepoužiješ, musíš sa ich učiť prakticky odznova. Alebo si ich pravidelne opakovať a udržiavať fantáziu v kondícii. Čo, prirodzene, zaberie plno času. Podľa mňa sa to neoplatí robiť. Ale ak si ochotný to robiť, dá sa to.

Na amerických weboch som čítal o machroch, čo sa vraj naučia text hrubej knihy pamäťovými pomôckami. Vraj to robia tak, že si najprv memorujú obsah a potom každý odstavec transformujú na obraz. 

Ale nevidel som jediné video, v ktorom by pamäťový majster z hlavy prerozprával celú knihu. Ani ja som takýto level nikdy nedosiahol, ani kamarát z Česka, ktorý sa tiež venuje efektívnemu učeniu. Považujem to za hoax. Memorovať takto celú knihu plnú zložitého textu by vyžadovalo abnormánu fantáziu.

Riešenie problému: používaj asociácie

Povedali sme si, že mnemotechniky sú v praxi nefunkčné, pretože neprinášajú porozumenie a vyžadujú veľkú dávku fantázie, kvôli čomu ich vytváranie trvá dlho. 

Lepšie ako mnemotechniky je začať používať asociovanie. Asociácie sú mimovoľné združenia prvkov medzi ktorými bola v mysli vytvorená súvislosť. Graficky, farbou, poradím učenia, zhlukovaním.

To znamená, že keď si vybavíš jednu vec, spomenieš si aj na druhú aj tretiu aj štvrtú. Niečo si prečítaš a v pamäti sa ti vynoria súvisiace veci.

Osnovy, myšlienkové mapy, kľúčové slová, hárky, opakovanie, farebné zvýraznenie, výdaj informácií, prepisovanie, opätovné prečítanie. 

Toto je základ memorovania. Toto je recept pre správne učenie. A nie mnemotechniky. 

Chcel by si poznať pamäťové techniky založené na asociovaní?

Tak klikni sem a vyskúšaj tento návod.

About the author

Som zakladateľ Bezbolestného učenia a pomáham ľuďom učiť sa správne. Tejto téme sa venujem od roku 2014. Na blogu nájdeš články o vzdelávaní a návody a rady ako sa učiť. Moje návody sú unikátne v tom, že sa zameriavam na logicko-slovné porozumenie. Viac o mne sa dozvieš v mojom príbehu.