Čo je to Montessori škola?

Zdieľaj to s kamošmi a známymi

Montesori škola je taká škola, ktorá je postavená na montessoriovskej pedagogike a jej praktických cvičeniach.

Montessori pedagogika je alternatívna a svetovo uznávaná metodická sústava. Skladá sa z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov s pomôckami. Vznikla na základe pozorovaní Márie Montessori o vývoji detí v rannom veku. Montessori heslo je: „Pomôž mi aby som to dokázal sám.“

V skratke je postavená na týchto príncípoch: Dieťa má robiť len to, čo urobí samo z vlastných síl. Výchovné prostriedie má zodpovedať potrebám dieťaťa, nie dospelého. Má dávať maximálne možnosti na rozvoj. Maximálne podporovať samostatnosť a sústredenosť. Rozvíjať vnímanie a všetky zmysly. Postupné zvyšovanie náročnosti podľa veku a schopností. Vysoká odbornosť učiteľa.

Významnou súčasťou výuky sú montessori pomôcky. Sú to pomôcky zostrojené špeciálne tak, rozvíjali pozornosť dieťaťa. Nevýhodou je, že sú drahé.

Montessori školy patria k najrozšiemu typu alternatívnych škôl na svete; u nás je ich najviac zo všetkých alternatívnych skôl. Viac než waldorfských škôl.

 

Je montessori škola vhodná pre moje dieťa?

Aké bude dieťa, ktoré chodilo na montessori školu?

Odpoveď je jednoduchá: bude to nezávislá, praktická osoba so silným vedomím svojho ja. Bude schopné improzivácie a používania tvorivosti pri práci, učení a v živote ako zdravý, mysliaci jedinec. Prácu nebude vnímať ako niečo nepríjemné. Bude mať pozitívny prístup k chybe: pretože každý robí v živote chyby, poučí sa z nej a už ju nezopakuje. Bude hrdé na to, že pre seba dokáže urobiť niečo samé. Získa kladný postoj k životu a výzvam.

Tieto rysy mu zostanú po celý život.

 

Kde a ako vznikla prvá montessori škola?

Mária Montessori sa zapísala do dejín ako osobnosť, ktorá vyvolala v pedagogike hotovú revolúciu. Dnes montessori metodiku aplikujú stovky škôl a škôliek po celom svete. Narodila sa v roku 1870. Študovala medicínu, čo v tej dobe vyvolávalo istú dávku pobúrenia. Ako prvá žena dostala lekársky diplom.

Najprv pracovala s mentálne zaostalými deťmi. Bolo to na Univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme. Po krátkom čase dosiahli duševnú úroveň ich zdravých rovesníkov. Výsledky Máriu povzbudili a rozhodla sa pokračovať v práci so zdravými deťmi. Čoskoro sa jej naskytla príležitosť.

V roku 1906 jej istý riaditeľ v Ríme ponúkol možnosť experimentu. 6. januára 1907 založila Dom detí – prvé predškolské zariadenie a prvú montessori školu. Cieľom bolo zastaviť valdalizmus bezprízorných, zanedbaných detí z chudobných robotníckych rodín. S deťmi robila každodenné aktivity a špeciálne didaktické cvičenia s pomôckami. Nezaujato, bez teórie a doktríny, intuitívne, tolerantne, trpezlivo a s veľkým srdcom.

Postupovala metódou pozorovania a experimentu. Pozorovala aké aktivity si deťi vybrali spontánne, bez asistencie dospelého. Materiál neustále menila, skúšala rôzne tvarové a farebné varianty. A vybrala tie, ktoré deti najviac priťahovali a používali.

Výsledky, ku ktorým sa dopracovala vyvolali všeobecný rozruch. Boli tak nečakané, že prekvapili aj samotnú Máriu Montessori. Deti z materiálne, kultúrne a sociálne deprivovaných rodín sa po niekoľkých mesiacoch zázračne zmenili. Zrazu boli pokojné, mierumilovné, láskavé, disciplínované a so záujmom o zmysluplnú činnosť.

Čo premenu spôsobilo? Podnetné prostredie. Pokiaľ je dieťa v stimulujúcom prostredí a má slobodu výberu činnosti, ktorej sa môže venovať ako dlho potrebuje, tak dosahuje stav absolútneho sústredenia. Tým dochádza k urýchlenému vnútornému vývinu, organizácií psychického života a zmene správania k lepšiemu.

Od vtedy sa plne venovala pedagogickej a spisovateľskej práci. Založila Asociáciu Opera Montessori pre šírenie jej metodiky.

Mária ďalej zistila, že aby boli deti šťastné a aby rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť niečo, čo im umožní rozvíjať sa. Učenie sa a zdokonaľovanie schopností je prirodzenou potrebou od najútlejšieho veku. Dieťa hľadá vo svojom okolí podnety pre rozvoj. Spontánne siaha po materiály, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám.

Tiež ako prvá poukázala na zásadný fakt, že malé dieťa sa učí samo. Myseľ dieťaťa nazvala absorbujúcou lebo má schopnosť vstrebať neuveriteľné množstvo poznatkov bez úsilia a námahy. Nikto neučí dieťa koordinovať pohyby, rozprávať, chodiť.  Musí to urobiť samo a zvládne to v zlomkovom čase.

Vtedy objavila senzitívne obdobia: je to obdobie, v ktorom je prítomná určitá vloha pre získanie určitej schopnosti ľahko, rýchlo a bez námahy. Napríklad senzitívne obdobie pre rozprávanie. Ak sa dieťa počas neho rozprávať nenaučí, už nikdy mu to nepôjde dobre. Montessori škôlky a školy rešpektujú senzitívne obdobia a ponúkajú aktivity, ktoré sú s nimi v súlade. Vďaka tomu sa dieťa učí rýchlo a bez námahy.

Nasledovali objavy princípov, na ktorých je celá montessori metodika založená.

V období fašizmu jej knihy pálili. Mária musela emigrovať a jej školy boli zrušené lebo nesúhlasila s kultom Duceho. Odišla do Indie, kde podnietila zakladanie montessori škôl.

V roku 1949 sa vrátila do Európy, do Holandska. Spísala svoje skúsenosti do niekoľkých diel. Zomrela v roku 1952.

 

Aké sú princípy Montessori pedagogiky?

Učiteľ je sprievodca a partner: Prístup učiteľa je nenátlakový a neautoritatívny. Útoky na dôstojnosť dieťaťa sú zakázané. Učiteľ neurobí žiakovi nič, čo nechce aby bolo robené jemu. Snaží sa stať sa partnerom a pomocnou rukou, vybudovať vzájomný rešpekt a úctu. Rešpektujúci prístup umožňuje deťom vytvoriť si vysokú sebaúctu a zdravé sebavedomie.

Slobodná voľba práce: Dieťa si na základe svojho vlastného rozhodnutia môže zvoliť čo, kedy, kde a s kým bude robiť. Naučí sa tak rozhodovať, spolupracovať s ostatnými a nasledovať svoju vášeň. Sloboda voľby však neznamená bezbrehé striedanie činností bez ukončenia a ničnerobenie. Učiteľ dieťa koordinuje. Ak sa dieťa pre niečo samo a slobodne rozhodne, je jeho povinnosťou dokončiť to.

Princíp delenej zodpovednosti: Dieťaťu je poskytovaná veľká sloboda, ale len v prípade, že s ňou je schopné adektávne naložiť. Nie je zaťažované zložitými záležitosťami, ktoré sú mimo jeho sociálneho života ako pranie, varenie. Dostane hračky a úlohy, ktoré sú pre neho zvládnuteľná výzva. Dieťa musí prekonať hranice súčasných schopností, ale dokáže úlohu zvládnuť.

Pozitívny prístup k chybám: Urobiť chybu je v živote bežné. Nie je to koniec sveta, za ktorý dieťa dostane po prstoch. Chyby ukazujú v akej miere veci zvládame. Pomáhajú zlepšiť schopnosť správne hodnotiť a umožňujú analyzovať príčiny. Hlavné je získať pozitívny vzťah k chybám – vnímať ich ako poučenie do budúcna a poučiť sa z nej.

Rešpektovanie citlivých období: je to obdobie, v ktorom je prítomná určitá vloha pre získanie určitej schopnosti ľahko, rýchlo a bez námahy. Napríklad senzitívne obdobie pre rozprávanie, chodenie, socializovanie, atď. Senzitívne obdobie sa vyznačuje záujmom dieťaťa o určitú činnosť. Práve v tom čase je najlepšie naladené na to, aby ju zvládlo. Dieťa sa vtedy učí rýchlo, ľahko a bez námahy.

Spolupráca vekovo rôznorodých detí: Dôležtým prvkom je miešanie rôznych vekových kategórií. Mladšie deti sa od starších učia veci, ktoré by sami zistili až omnoho neskôr. Starší majú možnosť overiť svoje vedomosti pri vysvetľovaní mladším spolužiakov. Navyše mizne konkurenčnosť aktivít. Poraziť o 3 roky mladšieho nie je výhra. Vzniká tým atmosféra porozumenia a spolupráce.

Pripravené prostredie: Dieťa je aktívna bytosť a ak žije v dobrých podmienkach, prejaví sa jeho prirozdená túžba učiť sa a pracovať. Úlohou učiteľa či rodiča je vytvoriť pripravené prostredie, v ktorom dieťa spontánne reaguje a uspokojuje potrebu rozvíjať sa.

 

Montessori škôlky a školy na Slovensku.

1. Montessori škôlka v Bratislave

Mozartova 18, 811 02 Bratislava, Tel.: 0948 380 318, Email: info@montessori-svet.sk. Webová stránka: www.montessori-svet.sk

2. Montessori škôlka v Poprade

Sukromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského 3015/20, Poprad. Webová stránka: www.montessoriskolka.sk

3. Montessori základná škola v Bratislave

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava. Webová stránka: www.montessori.sk

4. Montessori škôlka v Banskej Bystrici

SMŠ Montessori Banská Bystrica, Trieda SNP 54, Pavilón A, 974 01 Banská Bystrica. Webová stránka: www.smsmontessori.sk/kontakt/banska-bystrica/

5. Montessori škôlka vo Zvolene

SMŠ Montessori Zvolen, M. R. Štefánika 46, 960 01 Zvolen. Webová stránka: www.smsmontessori.sk/kontakt/zvolen/

6. Montessori škôlka v Bratislave

Pressburg Montessori Preschool,, Jánošíkova 8, 811 04 Bratislava – Staré Mesto. Webová stránka: www.monteskolka.sk

7. Medzinárodná Montessori škôlka v Bratislave

Husova 2 376/3, 831 01 Bratislava. Webová stránka: www.montessori-bratislava.sk

8. Unity medzinárodná Montessori škôlka v Bratislave

Unity House International Montessori Kindergarten, Vlárska 3422/25, 831 01 Bratislava. Webová stránka: www.unity-house.sk/sk/

9. Montessori detské centrum Bratislava

DC Krasňanko, Hrušková 9813/2D, 831 06 Bratislava. Webová stránka: www.krasnanko.sk

Čo je to Montessori škola?

Zdieľaj to s kamošmi a známymi
Bezbolestné učenie

Bezbolestné učenie