Ochrana osobných údajov

Záväzok www.bezbolestneucenie.sk v oblasti ochrany osobných údajov

Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru tvojích osobných údajov je pre mňa veľmi dôležitá; preto vykonávam svoje podnikateľské aktivity v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov.

 

Osobné údaje

Prostredníctvom internetovej stránky www.bezbolestneucenie.sk nebudem zhromažďovať akékoľvek tvoje osobné údaje (napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), pokiaľ sa nerozhodneš, že nám ich poskytneš dobrovoľne (napr. v rámci registrácie, prieskumu, prihlásenia do emailingového systému, ako výmenu za službu či produkt) alebo dáš súhlas na ich poskytnutie, alebo pokiaľ to inak nepripúšťajú príslušné zákony a predpisy na ochranu osobných údajov.

 

Účel použitia

Pri poskytnutí osobných údajov ich zvyčajnepoužijeme pri odpovedi na tvoje otázky, pri spracovaní objednávky alebo ak ti chcem poskytnúť konkrétne informácie alebo ponuky.

Ak sa rozhodneš, že nechceš, aby sa tvoje osobné údaje použili na podporu nášho vzťahu ako so zákazníkom (najmä priamy marketing alebo výskum trhu), budem tvoje rozhodnutie rešpektovať.

Nepredávam ani inak neposkytujem na trhu tvoje osobné údaje tretím subjektom.

 

Obmedzenie účelu použitia

Internetová stránka www.bezbolestneucenie.sk bude zhromažďovať, používať alebo poskytovať osobné údaje, ktoré poskytneš prostredníctvom internetu, iba na účely, ktoré oznámim, pokiaľ nejde o poskytnutie údajov, ktoré:

– predstavuje použitie týchto osobných údajov na akýkoľvek ďalší účel, ktorý priamo súvisí s pôvodným účelom, pre ktorý boli tieto osobné údaje zhromaždené,

– sa vyžaduje podľa zákona alebo ho vyžadujú príslušné správne alebo súdne orgány,

– je potrebné na určenie alebo zachovanie právneho nároku alebo obhajoby,

– je potrebné na zabránenie podvodu alebo inému protizákonnému konaniu, ako sú napríklad úmyselné útoky na informačné systémy.

 

Údaje o komunikácii alebo používaní

Keď využívaš telekomunikačné služby pri prístupe na moju internetovú stránku, tak potom tvoje údaje o komunikácii (napr. adresa internetového protokolu) alebo údaje o používaní (napr. informácie, ktoré sa týkajú začatia, skončenia a rozsahu každého pripojenia, a informácie týkajúce sa telekomunikačných služieb, ku ktorým si sa pripojil) sú technicky generované a môžu sa prípadne týkať aj osobných údajov. Do tej miery, v akej je to nevyhnutné, sa budú údaje o komunikácii alebo používaní spracovávať a používať, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

 

Automaticky získavané údaje neosobného charakteru

Keď sa pripojíš na našu internetovú stránku, je možné, že automaticky (t. j. nie registráciou) získam údaje neosobného charakteru (napr. typ internetového prehliadača a operačného systému, ktoré používaš, názov domény internetovej stránky, z ktorej ste prešli, počet návštev, priemernú dĺžku návštevy stránky, prehliadané stránky). Je možné, že tieto údaje použijem za účelom monitorovania atraktivity mojej internetovej stránky a zlepšenia jej výkonu alebo obsahu.

 

“Cookies” – Informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom počítači

Keď si prehliadaš jinternetovú stránku www.bezbolestneucenie.sk, je možné, že sa uložia niektoré údaje na tvoje počítači vo forme tzv. „cookie“ kvôli automatickému rozpoznaniu počítača pri vašej budúcej návšteve. „Cookies“ mi môžu mnohými spôsobmi pomôcť, napríklad tým, že mi umožnia prispôsobiť internetovú stránku, aby lepšie vyhovovala  záujmom návštevníkov, alebo uložiť tvoje heslo, aby si ho nemusel zakaždým zadávať. Ak nechceš dostávať „cookies“, nastav prosím tvoj internetový prehliadač tak, aby vymazal všetky „cookies“ z pevného disku vášho počítača, blokoval všetky „cookies“ alebo aby zobrazil pred uložením „cookie“ upozornenie.

 

Bezpečnosť

Na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo pozmenením a pred nepovoleným zverejnením alebo prístupom využívam technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

 

Prepojenia na iné internetové stránky

Internetové stránky www.bezbolestneucenie.sk obsahujú prepojenia na iné internetové stránky. Nezodpovedám za postupy ochrany osobných údajov alebo za obsah iných internetových stránok.

 

Otázky a poznámky

Budem odpovedať na odôvodnené žiadosti o revíziu vašich osobných údajov a o opravu, doplnenie alebo vymazanie akýchkoľvek nepresných údajov.

Ak máš akékoľvek otázky alebo poznámky týkajúce sa Ochrany osobných údajov (napr. pokiaľ ide o úpravu alebo aktualizáciu tvojích osobných údajov), kontaktuj ma na adrese miso@bezbolestneucenie.sk. S vývojom internetu sa bude vyvíjať aj moja stratégia ochrany osobných údajov. Zmeny mojej stratégie ochrany osobných údajov uverejním na tejto stránke.

 

 

Ďakujem za pochopenie 🙂

Michal Compel, podnikateľ vo vzdelávaní

Bezbolestné učenie