Pasívne učenie – najčastejšia chyba pri štúdiu. Robíš ju aj ty?

Pasívne učenie znamená, že ty ako študent študent sa nezapájaš do procesu učenia. Len sa do textu pozeráš a čítaš si ho, len počúvaš prednášku. Alebo nemáš spätnú väzbu od inštruktora o tom, čo si sa učil.

Áno – toto je chyba, ktorú robíš najčastejšie: pri štúdiu sa do poznámok a skripta len pozeráš, nijak s tým nepracuješ. Chyba, vinou ktorej sa učíš pomaly, namáhavo, veľa zabúdaš a máš stres pred skúškou. A po skúške to zabudneš celé.

Pri pasívnom učení zažívaš nudu, si odpojený a nezaangažovaný. Preto si látku ani neuložíš do pamäte.

 

Ale teraz si spomeň ako si študoval tému, ktorá bola pre teba dôležitá. Zamyslel si sa nad témou a nad tým, ako súvisí s tvojím životom. Chcel si sa dozvedieť, ako vedieť urobiť. Diskutoval si o tom s kamarátmi. Prečítal si si materiály od ľudí, ktorí tomu rozumejú. Pracoval si s tým. Rozmýšľal o tom. Bol si v centre učebného procesu.

Či už išlo o cvičenie, zdravý životný štýl, argumentáciu, copywriting, osobné financie… alebo iný koníček.

 

Hovorí sa tomu aktívne učenie a je to spôsob, akým sa naučíš najviac. Znamená to diskutovať, mať viac zdrojov a kriticky ich posúdiť, vyriešiť problémy a dosiahnuť pokrok, ktorý od štúdia očakávaš, konfrontovať nové poznatky so starými a prepojiť ich.

Ak sa človek učí aktívne, tak je nadšený pre tému, motivovaný a sústredený. Pochopí hlavnú myšlienku, pretože je dôležitá pre jeho život a súčasnú životnú situáciu.

 

Motivácia pre aktívne učenie môže byť aj záujem o študijný odbor, o získanie titulu a presadenie sa v zamestnaní. Akurát v škole je to ťažšie. Tam človek nemá okamžité výsledky a nevidí prepojenie medzi jednotlivými predmetmi a prácou v oblasti, ktorú študuje. V podstate, ak ťa aspoň trochu zaujíma tvoj študijný odbor a ak použiješ nejakú pamäťovú techniku, nemal by to byť problém.

 

Preto vždy, keď sa budeš niečo učiť, pracuj s textom aktívne – napríklad takto:

Prečítaj viac zdrojov a porovnajte ich.

Rob si výpisky.

Vytvor osnovu témy.

Prečítaj najprv osnovu a potom celý text.

Nakresli myšlienkovú mapu s hlavnými bodmi.

Naformuluj hlavnú myšlienku témy.

Naformuluj aj hlavnú myšlienku každej kapitoly.

Sprav výdaj naučeného na čistý papier.

Prepisuj text, ktorý chceš vedieť.

Diskutuj o téme.

Poraď niekomu, kto to nevie tak dobre, ako ty.

Skús z hlavy zrekonštruovať text, ktorý si prečítal.

Napíš o tom blog.

 

Takto nejako sa treba učiť na testy a skúšky. Ideálne, ak si pred skúškou privstaneš a spravíš niečo z tohto.

 

Ak by si chcel poznať detailne vysvetlené návody a rady, ako sa učiť aktívne, vytvoril som na to zoznam rád: otvoriť zoznam kliknutím sem »

Prípadne si môžeš prečítať tento článok o aktívnom čítaní – čo to je, ako čítať aktívne, o čitateľovi, o autorovi.

 

O pasívnom učení si môžeš prečítať viac tu:
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/mar/22/secret-teacher-passive-learners
https://www.openlearning.com/blog/HowPeopleLearnActiveVsPassiveLearning
http://mcgrawect.princeton.edu/what-is-passive-learning-and-how-to-avoid/
http://sydney.edu.au/staff/fye/during_semester/active_learning.shtml

About the author

Som zakladateľ Bezbolestného učenia a pomáham ľuďom učiť sa správne. Tejto téme sa venujem od roku 2014. Na blogu nájdeš články o vzdelávaní a návody a rady ako sa učiť. Moje návody sú unikátne v tom, že sa zameriavam na logicko-slovné porozumenie. Viac o mne sa dozvieš v mojom príbehu.